MUDr.František Šarišský ml.  od  8.7.  do  12.7.2019.  neordinuje.

Akútne stavy ošetrí MUDr.František Šarišský st.

 

Prosíme zastupujúceho lekára kontaktujte len pri akútnom ochorení.

Chronické stavy konzultujte so svojim lekárom.

  

Pracovná zdravotná služba MED-AID s.r.o. z dôvodu pracovného vyťaženia neprijíma ďalšie práce.

 

Prosíme všeobecných lekárov o zapožičanie zdravotnej dokumentácie zamestnancov,

ktorí k nám prichádzajú na preventívnu lekársku prehliadku v súvislosti s výkonom práce,

alebo vyplnenie Výpisu zo zdravotnej dokumentácie, ktorý je k dispozícii na stiahnutie.

Inak nemôže byť lekárska preventívna prehliadka vykonaná.


MUDr. František Šarišský ml.

ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. František Šarišský st.

ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

MED-AID s.r.o.

pracovná zdravotná služba

Copyright 2017 EponaCom