MUDr.František Šarišský ml.  dňa  10.10.  a  11.10.2019.  neordinuje

z dôvodu účasti na konferencii SSVPL.

Akútne stavy ošetrí MUDr.František Šarišský st.

 

Prosíme zastupujúceho lekára kontaktujte len pri akútnom ochorení.

Chronické stavy konzultujte so svojim lekárom.

  

Pracovná zdravotná služba MED-AID s.r.o. z dôvodu pracovného vyťaženia neprijíma ďalšie práce.

 

Prosíme všeobecných lekárov o zapožičanie zdravotnej dokumentácie zamestnancov,

ktorí k nám prichádzajú na preventívnu lekársku prehliadku v súvislosti s výkonom práce,

alebo vyplnenie Výpisu zo zdravotnej dokumentácie, ktorý je k dispozícii na stiahnutie.

Inak nemôže byť lekárska preventívna prehliadka vykonaná.


MUDr. František Šarišský ml.

ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. František Šarišský st.

ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

MED-AID s.r.o.

pracovná zdravotná služba

Copyright 2017 EponaCom